Rikjesta għar-Riċerka - Assignment / Xogħol tal-Kors

* Tindika Informazzjoni Mandatorja ​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​


Rikjesta għall-approvazzjoni għal studenti li jridu jagħmlu riċerka bħala parti minn assignment / xogħol tal-kors mal-Aġenzija Sapport

Dettalji tal-Istudenti

Imla id-dettalji ta' hawn taħt, sa massimu ta' 5 Studenti


Dettalji tal-Kors Segwit
Data ta’ Sottomissjoni tal-Assignment


Dettalji tar-rikjesta magħmula lill-Aġenzija Sapport (e.ż. Intervisti, kwestjonarju, etc.)


Relevanza tal-informazzjoni miġbura mill-Aġenzija Sapport għall-assignment
(kif ser tkun applikata l-informazzjoni miġbura?)


Dokumenti Sottomessi mal-Applikazzjoni

Rikjesti jiġu proċessati biss ladarba d-dokumenti relevanti, fejn applikabbli, huma sottomessi ma’ din il-applikazzjoni


Dokumenti Neċessarji

Inti mitlub tehmeż dawn id-dokumenti mal-applikazzjoni tiegħek, jekk applikabbli

Kwestjonarju/i

Ehmeż:   

Linja gwida tal-intervista

Ehmeż:   

Istruzzjonijiet għall-parteċipanti

Ehmeż:   

Formoli ta’ kunsens

Ehmeż:   

Approvazzjonijiet istituzzjonali oħra

Ehmeż:   

Materjal Ieħor Użat

Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Kuntatt   
Aġenzija Sapport 
Uffiċċju Prinċipali
Triq Patri Ġwann Azzopardi 
Santa Venera SVR 1614 

​ Numri ta' Kuntatt
Tel. 2256 8000 ​​

 
Websajt