Empowerment Scheme

* Tindika Informazzjoni Mandatorja ​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​


L-għan ta’ din l-iskema hu li tipprovdi pariri u għajnuna finanzjarja lin-nies b’diżabilità biex jixtru apparat li jgħinhom biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja aktar indipendenti.

Barra minn hekk l-iskema tipprovdi wkoll servizz ta’ trasport individwali għal dawk il-persuni b’diżabilità li għandhom bżonn is-servizz primarjament għax-xogħol, għall-iskola post-sekondarja u attivitajiet sportivi.

Dettalji tal-Applikant


Dokumenti Neċessarji

Xiri ta' Apparat

Ċertifikat Mediku

Ehmeż:   

Rapport Professjonali Biex il-Bord ikun jista’ jieħu deċiżjoni, għandu bżonn rapport tat-Terapista.

Ehmeż:   

Tlett stimi mingħand tlett aġenti differenti għax-xiri tal-istess apparat jew aktar minn apparat wieħed li t-total ikun ’il fuq minn €300. Applikazzjonijiet li t-total tagħhom hu inqas minn €300 ma jiġux ikkunsidrati.

Stimi

Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   


Apparat ta’ Smigħ

  1. Stima waħda mingħand aġent wieħed (mingħand min tkun ser tixtri l-apparat), li tkun ’l fuq minn €300
  2. Audiogram/Graph
  3. Ċertifikat Mediku u Rapport Professjonali mimli u ffirmat mingħand l-Odjoloġista

Stima

Ehmeż:   

Audiogram/Graph

Ehmeż:   

Ċertifikat Mediku u Rapport Professjonali mimli u ffirmat mingħand l-Odjoloġista

Ehmeż:   
Ehmeż:   


Trasport

Ċertifikat Mediku u Rapport Professjonali mimli u ffirmat mingħand il-Professjonista li ikun/tkun qed issegwi l-applikant.

Ċertifikat Mediku

Ehmeż:   

Rapport Professjonali

Ehmeż:   

Barra min hekk jeħtieġ ukoll li mal-applikazzjoni jintbagħtu, tlett stimi mingħand tlett operaturi differenti tat-trasport

Stimi

Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   


Kull informazzjoni oħra li tista’ tgħin lill-Bord biex jasal għad-deċiżjoni tiegħu

Informazzjoni Oħra

Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   

Dettalji tal-Pagament

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​
 Kuntatt   
Aġenzija Sapport
Uffiċċju Prinċipali
Triq Patri Ġwann Azzopardi 
Santa Venera SVR 1614 

​ Numri ta' Kuntatt
Tel. 2256 8000 ​
 
 
Websajt