Rikjesta għar-Riċerka - Mhux Student

 ​​* Tindika Informazzjoni Mandatorja ​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​


Dettalji tal-Applikant


Dettalji ta' Kuntatt


Dettalji tal-Entità tar-Riċerka
Tul Stmat tar-Riċerka


Karatteristiċi Neċessarji tal-Parteċipanti


Il-Parteċipanti kif inhuma Ingaġġati?
(Inkludi informazzjoni rigward il-metodu ta’ teħid ta’ kampjuni)


Ir-riċerka kif ser tiġi spjegata lill-parteċipanti u b’liema mezz ser tiġbor il-kunsens infurmat tagħhom għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-istudju?


Il-Parteċipanti x’jagħmlu, jew x’isir lilhom, jew x’informazzjoni tiġi miġbura u b’liema mezzi? Kemm-il darba ser isiru osservazzjonijiet, testijiet, eċċ. X’tul ta’ żmien tinvolvi l-parteċipazzjoni tal-parteċipanti? (Nota: Mezzi jinkludu reġistratur tal-vuċi, kwestjonarji, linji ta’ gwida ta’ intervista, dokumenti fil-format faċli-biex-taqra li jintużaw ma’ persuni b’diżabilità intellettwali u ma’ tfal, eċċ. Inti mitlub/a tehmeż kopja tal-kwestjonarji/linji ta’ gwida ta’ intervista/dokumenti relevanti)


Liema minn din l-Informazzjoni hi Miġbura?

Informazzjoni li tindika

Kif tippjana li tanalizza l-informazzjoni miġbura?


Il-parteċipanti qegħdin jitpoġġew f’riskju? (Fiżiku, Psikoloġiku, Legali, Soċjali, Emozzjonali billi Jipparteċipaw Fir-Riċerka?) Ir-riskji huma neċessarji? X’passi tippjana li tieħu biex tnaqqas ir-riskji?


Il-parteċipanti jiġu deliberatament imqarrqa? (Jekk iva, x’inhi n-natura tal-qerq? X’inhuma l-possibilitajiet li jkun sinifikanti għall-parteċipanti? Hemm xi mod li tista’ tagħmel dan l-istudju mingħajr element ta’ qerq u, jekk iva, għal-liema raġunijiet m’għażiltx l-alternattiva? Xi spjegazzjoni tagħti lill-parteċipanti tal-qerq wara li jipparteċipaw fir-riċerka?)


Hemm Kwistjonijiet Etiċi? (Spjega kif ser timmaniġġjahom)


Il-parteċipanti kif ser jibbenifikaw mill-parteċipazzjoni tagħhom fir-riċerka? (Jekk il-parteċipanti ser jirċievu informazzjoni fuq ir-riċerka ladarba din tkun konkluża, kif tista’ tiżgura l-valur edukattiv tal-proċess?)


Dokumenti Neċessarji

Inti mitlub tehmeż dawn id-dokumenti mal-applikazzjoni tiegħek, jekk applikabbli

Referenza tas-Superviżur

Ehmeż:   

Testijiet

Ehmeż:   

Linja Gwida ta’ Intervisti

Ehmeż:   

Kwestjonarji

Ehmeż:   

Folji ta’ Informazzjoni

Ehmeż:   

Materjal ta’ Informazzjoni

Ehmeż:   

Istruzzjonijiet għall-Parteċipanti

Ehmeż:   

Formoli ta’ Kunsens

Ehmeż:   

Materjal Ieħor Użat

Ehmeż:   

Dokumenti ta’ Approvazzjoni minn Istituzzjonijiet Oħra (eż. Bord ta’ Etika)

Ehmeż:   

Dokumenti Oħra

Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Kuntatt   
Aġenzija Sapport 
Uffiċċju Prinċipali
Triq Patri Ġwann Azzopardi 
Santa Venera SVR 1614 

​ Numri ta' Kuntatt
Tel. 2256 8000 ​​

 
Websajt