Eżenzjoni mill-Ħlas - Liċenzja tat-Triq u/jew Taxxa tar-Reġistrazzjoni fuq Vettura

* Tindika Informazzjoni Mandatorja ​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​Din l-applikazzjoni tista’ tintuża għal-Eżenzjoni mill-ħlas tal-Liċenzja tat-Triq fuq il-Vettura jew għal-Eżenzjoni mill-ħlas tat-Taxxa tar-Reġistrazzjoni fuq il-Vettura

Eżenzjoni mill-ħlas tal-Liċenzja tat-Triq fuq il-Vettura - L-għan ta’ din l-iskema hi li tgħin persuni b’diżabilità jkollhom mezz ta’ trasport adattat għalihom.


Eżenzjoni mill-ħlas tat-Taxxa tar​-Reġistrazzjoni fuq il-Vettura - L-għan ta’ din l-iskema hi li tgħin persuni b’diżabilità jew il-familjari tagħhom biex ikollhom mezz ta’ trasport adattat għal ħajja aktar indipendenti.

 

Importanti:


  1. F’każ li l-applikazzjoni hi għal vettura modifikata, jinżamm id-dritt li din tiġi eżaminata
  2. Il-Ministeru għall-Finanzi, fuq rakkomandazzjoni, tal-Aġenzija Sapport, jagħti eżenzjoni (sħiħa jew parti) mit-Taxxa tar-Reġistrazzjoni fuq il-vetturi msemmija hawn taħt
  3. Vetturi reġistrati mill-1 ta’ Jannar 2009 ‘l hawn, jistgħu ma jikkwalifikawx għall-Eżenzjoni mil-Liċenzji tat-Triq jekk l-emissjonijiet tas-CO2 tal-vettura jaqbżu l-limitu stabbilit (aktar minn 150g/km għal vetturi diesel u aktar minn 180g/km għal dawk petrol). Hija r-responsabiltà tal-applikant li jiċċekkja fuq il-logbook tal-vettura
  4. Sabiex tkun tista’ tkompli taħdem fuq din l-applikazzjoni hu meħtieġ li l-Aġenzija Sapport tagħmel kuntatti mal-Ministeru għall-Finanzi, ma’ Trasport Malta u mad-Dipartiment tal-VAT​

 
Dettalji tal-Applikant

Eżenzjoni mill-ħlas tal-Liċenzja tat-Triq fuq il-Vettura


Kopja tal-Liċenzja tat-Triq

Ehmeż:   

Kopja tal-Logbook, f’isem l-applikant, tal-vettura li trid tkun eżentata (għall-kategoriji minn 1a sa 1ċ)

Ehmeż:   
Eżenzjoni mill-ħlas tat-Taxxa tar-Reġistrazzjoni fuq il-Vettura

Dokumenti Neċessarji

Ċertifikat Mediku (Din l-informazzjoni għandha timtela mit-tabib tal-applikant)

Ċertifikat Mediku

Ehmeż:*   

Kopja tal-Karta tal-Identità Speċjali

Ehmeż:*   

Kopja tal-Liċenzja tas-Sewqan (Il-Liċenzja tas-Sewqan ma tridx tkun skaduta)

Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Kuntatt   
Aġenzija Sapport 
Uffiċċju Prinċipali
Triq Patri Ġwann Azzopardi 
Santa Venera SVR 1614 

​ Numri ta' Kuntatt
Tel. 2256 8000 ​​
 
Websajt