Id-Dipartiment tal-Liaison and Risk Management

Id-Dipartiment tal-Liaison and Risk Management jissorvelja diversi taqsimiet taħt Aġenzija Sapport biex jiżviluppa prattiki ta’ komunikazzjoni fluwida, proċeduri standardizzati, u ġestjoni tar-riskji fl-organizzazzjoni kollha.

 

Waħda mir-responsabilitajiet tad-Dipartiment hija li jaġixxi bħala l-punt ċentrali ta’ kuntatt u ta’ qsim ta’ informazzjoni bejn l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (SCSA) u Aġenzija Sapport għal skopijiet ta’ liċenzjar.

Liċenzjar u Standardizzazzjoni ta’ Servizzi

B’konformità mal-Istandards Nazzjonali għall-Persuni b’Diżabilità ppubblikati mill-SCSA, il-fornituri tas-servizzi huma mistennija jikkollaboraw mal-Awtorità biex jiżguraw li s-servizzi jiġu pprovduti bil-benesseri tal-utenti tas-servizz fil-qalba tal-operat tagħhom.

 

Aġenzija Sapport tiżgura li l-linji gwida pprovduti mill-SCSA jiġu rispettati u segwiti bl-aħjar prattiki possibbli għall-benefiċċju sħiħ tal-klijenti.

 

Għal kull servizz ta’ ħarsien soċjali li jrid jitħaddem, tinħareġ liċenzja mill-SCSA biex tiċċertifika l-operazzjonijiet legali skont l-Istandards u l-Indikaturi tal-Prestazzjoni ppubblikati. Din il-liċenzja hija valida għal sena u l-kopja pprovduta taċ-ċertifikat tintwera b’mod viżibbli f’kull wieħed mill-postijiet fejn is-servizzi liċenzjati jiġu pprovduti mill-Aġenzija.

 

Għal referenza, wieħed jista’ jgħafas din il-ħolqa biex jaċċessa dawn l-istandards tas-servizzi.

Konformità u lmenti

Biex tiżgura trasparenza sħiħa, Aġenzija Sapport tappella lill-utenti tas-servizz u lill-qraba tagħhom biex jikkomunikaw kwalunkwe kwistjoni osservata jew esperjenzata u lmenti lid-Dipartiment tal-Liaison and Risk Management, biex jinvestiga u jekk meħtieġ, jirrettifika kif xieraq.

 

Wieħed jista’ jibgħat email fuq sapport.liaison@gov.mt​ jew iċempel fuq il-Helpline ta’ Aġenzija Sapport fuq il-Freephone 153 (u agħfas 5) jew fuq 2256 8000.

Skip to content