Supported Independent Living

Ħarsa Ġenerali

Is-Servizz Supported Independent Living jippermetti lill-persuni b’diżabilità jgħixu ħajja kemm jista’ jkun indipendenti u b’mod awtonomu fil-komunità. L-appoġġ jingħata ġewwa akkomodazzjoni għall-għajxien ippersonalizzat, li tista’ tkun appartamenti jew djar fil-komunità.

L-għan prinċipali ta’ dawn l-akkomodazzjonijiet huwa li jsaħħu u jippromwovu l-indipendenza, l-inklużjoni u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-persuni b’diżabilità permezz ta’ pjan iffukat fuq il-persuna.

Is-Servizz jagħti valur lid-dinjità, lis-saħħa umana, lill-potenzjal u d-determinazzjoni tal-persuna u jitmexxa bil-proċess ta’ kodisinn u koproduzzjoni sabiex dawn il-persuni jilħqu l-għanjiet mixtieqa tagħhom. Għal din ir-raġuni, is-Servizz jadotta l-prinċipji li ġejjin:

 

 • It-tisħiħ tal-pożizzjoni u l-għażla – fejn il-vuċi u l-ideat tal-klijenti jiġu rrispettati sabiex ikollhom kontroll fuq ħajjithom, filwaqt li jiġu megħjuna jiżviluppaw il-personalitá, il-qawwiet u l-indipendenza tagħhom.
 • L-appoġġ attiv – il-persuni b’diżabilità jiġu mħeġġa jinvolvu ruħhom u jipparteċipaw bis-sħiħ f’ħajjithom, billi jirċievu l-firxa u l-livell neċessarju ta’ appoġġ.
 • Il-prattika tal-awtopromozzjoni – il-persuni b’diżabilità għandhom ikunu konxji tad-drittijiet tagħhom u għandhom jiġu megħjuna jiddefendu d-drittijiet tagħhom.
 • It-teħid tad-deċiżjonijiet appoġġat u msaħħaħ – il-persuni b’diżabilità jiġu megħjuna, jekk ikun meħtieġ, biex jieħdu deċiżjonijiet dwar l-arranġamenti ta’ għajxien, il-kura tas-saħħa, ir-relazzjonijiet u l-kwistjonijiet finanzjarji.

 

Permezz tal-pjanijiet iffukati fuq il-persuna, il-persuni li joqogħdu ġewwa akkomodazzjoni ta’ Supported Independent Living, jingħataw l-appoġġ biex:

 

 • Ikomplu l-edukazzjoni tagħhom u jirċievu tagħlim individwali skont il-bżonnijiet personali tal-individwu;
 • Isaħħu l-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħhom;
 • Jirreġistraw u jattendu taħriġ dwar l-impjiegi;
 • Ifittxu u jinvolvu ruħhom f’opportunitajiet ta’ impjieg;
 • Jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ sport, ivvjaġġar u divertiment;
 • Iżommu relazzjonijiet pożittivi mal-familji u mal-qraba tagħhom;
 • Jagħmlu ħbieb u konoxxenzi ġodda permezz ta’ opportunitajiet għall-inklużjoni;
 • Jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ integrazzjoni;
 • Jinvolvu ruħhom f’sessjonijiet terapewtiċi skont il-bżonn, sabiex jiffaċilitaw il-benesseri emozzjonali u t-tkabbir personali, fost affarijiet oħra.

Riferimenti u Assessjar

It-tim li jirċievi d-dħul tal-każijiet ġodda jipproċessa l-każijiet kollha li jaslu minn servizzi prospettivi, il-familji u professjonisti oħra li jeħtieġu kwalunkwe servizz fl-Aġenzija. Il-każijiet kollha li jidħlu jiġu assessjati bir-reqqa mill-mexxejja tat-tim, li jidentifikaw liema servizz/i l-individwu jista’ jibbenifika minnu skont il-bżonnijiet, interessi u x-xewqat tal-individwu.

 

Wara dan l-assessjar, it-tim jikkoordina kif xieraq mal-professjonisti mid-dipartimenti tas-servizzi identifikati, u jwettaq pjanijiet ta’ azzjoni ta’ segwitu.

It-tim ta’ professjonisti jidentifika r-riferimenti abbażi tal-bżonnijiet sinifikanti u kritiċi tal-individwi.

 

Aġenzija Sapport tagħraf ukoll il-fatt li t-trasferiment ta’ persuna f’akkomodazzjoni ġdida jista’ jkun esperjenza diffiċli u stressanti, għalhekk meta klijent jidħol f’appartament/dar, jiġi ppjanat programm ta’ tranżizzjoni f’kollaborazzjoni mal-individwu biex jingħata l-għajnuna sabiex jaġġusta ruħu għall-ambjent il-ġdid u jinteraġixxi mar-residenti l-oħra u mal-impjegati.

Is-Servizz Supported Independent Living jista’ jiġi aċċessat minn kwalunkwe persuna b’diżabilità, li għandha bżonn akkomodazzjoni għall-għajxien fil-komunità. Is-Servizz isegwi l-kriterji li ġejjin:

 

 • Tingħata prijorità lill-persuni b’diżabilità li jkunu f’riskju kbir li jiddaħħlu f’xi istituzzjoni, jew f’riskju li jispiċċaw mingħajr dar, wara li jiġu eżawriti l-għażliet ta’ l-oħra kollha fil-komunità;
 • Talba tista’ tiġi milqugħa jekk u meta jkun hemm pożizzjoni libera f’waħda mir-residenzi attwali, jew meta appartament jew dar ġdida ssir disponibbli permezz tas-Servizz.
 • Il-persuna b’diżabilità tkun involuta immedjatament mill-istadju tal-assessjar sal-ippjanar tal-pjan individwalizzat, u l-familja/kuratur/partijiet ikkonċernati tagħha jiġu involuti wkoll fil-proċess kif xieraq.

 

Minbarra l-issodisfar tal-kriterji ta’ eliġibilità ġenerali, kull individwu jingħata l-appoġġ u jiġi kkonsultat u assessjat f’dak li għandu x’jaqsam ma’ kemm huwa kapaċi jgħix f’armonija mal-klijenti l-oħra li diġà qed jgħixu fl-appartament/dar.

Jiġi kkunsidrat dan li ġej:

 • Il-kompatibilità tal-bżonnijiet, tal-qawwiet u/jew tal-kapaċitajiet psikoloġiċi, ma’ dawk tar-residenti l-oħra;
 • Il-kompatibilità f’termini ta’ età u personalità;
 • Jekk il-post jaqdix il-bżonnijiet ta’ aċċessibilità individwali tal-klijent.

 

Agħfas fuq din il-ħolqa għall-Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs) dwar dan is-servizz

 

 

 

 

Skip to content